Birthday Greetings

  • HOME
  • Birthday Greetings

Birthday Greetings

250 Birthday Card
1x Fr. 0.55
உங்கள் ரசனைக்கு ஏற்றால்போல் பிறந்தநாள் அழைப்பிதழ்களை
வடிவமைத்து தருகிறோம்

Business Cards Designs100 BIRTHDAY CARD, DIN-A5, 21 X 14.8 CM, 250 g/m

4 Pages Business Cards, 8.5 x 5.5 cm
300 g/m² art print paper
Production times: 4-5 working days
Shipment: 2,3 working days
Order now100 BIRTHDAY CARD, DIN-A5, 21 X 14.8 CM, 300 g/m²

2 Pages Birthday Card, 14.8 x 21 cm
300 g/m² art print paper
Production times: 4-5 working days
Shipment: 2,3 working days
Order now100 BIRTHDAY CARD, DIN-A6, 14.8 X 10.5 CM, 300 g/m²

4 Pages Birthday Card, 14.8 x 10.5 cm
300 g/m² art print paper
Production times: 4-5 working days
Shipment: 2,3 working days
Order now


எமது சேவைகள்
  • உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஆலோசனைகளையும் (Design, Print, Web Design) இலவசமாக வழங்கக் காத்திருக்கிறோம்

    Jalamma குழமம் அச்சக (Print) & வடிவமைப்பு (Design) மற்றுமல்லாமல் மென்பொருள் உற்பத்தி, வடிவமைத்தல், மென்பொருள் மேலாண்மை, கல்வி பணி என அனைத்து துறையிலும் சிறந்து விளங்குகிறது.
முகவரி
தொடர்புக்கு

© 2017. «Jalammaprint.com». All right reserved.