2000ம் ஆண்டிலிருந்து

Design, Print மற்றும் Web Design வேலை செய்து வருகிறோம்.

உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து டிசைன்களிலும்

பத்திரிகை, சுவரொட்டிகள், அழைப்பிதழ், புத்தகம் ஆகியவை

சிறந்த முறையில் அச்சிட்டுத்தரப்படும்.

Jalamma Group

எம்மை பற்றி

2000ம் ஆண்டிலிருந்து Design, Print மற்றும் Web Design வேலை செய்து வருகிறோம்.
உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து டிசைன்களிலும் பத்திரிகை, சுவரொட்டிகள், அழைப்பிதழ், புத்தகம் ஆகியவை சிறந்த முறையில் அச்சிட்டுத்தரப்படும்.
எமது சேவை தனிநபர் முதல் கொண்டு, நிறுவனங்கள் வரை விரிவாக்கியுள்ளோம். நீங்கள் ஓர் அச்சக (Print) அல்லது வடிவமைப்பு (Design) வேலை செய்பவராக இருந்தால் உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி, குறுகிய நேரத்தில் உங்கள் வடிவமைப்பு, அச்சு வேலைகளை சிறந்தமுறையில் செய்துதரக் காத்திருக்கின்றோம்.

எங்களின் பலம்

Expeditious Service 85%

Design Style 95%

On Time Delivery 98%

எமது சேவைகள்
  • உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஆலோசனைகளையும் (Design, Print, Web Design) இலவசமாக வழங்கக் காத்திருக்கிறோம்

    Jalamma குழமம் அச்சக (Print) & வடிவமைப்பு (Design) மற்றுமல்லாமல் மென்பொருள் உற்பத்தி, வடிவமைத்தல், மென்பொருள் மேலாண்மை, கல்வி பணி என அனைத்து துறையிலும் சிறந்து விளங்குகிறது.
முகவரி
தொடர்புக்கு

© 2017. «Jalammaprint.com». All right reserved.